Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe

Meeting Day: 
3rd Friday
Meeting Time: 
Starts 7.30pm
Price: 
£2
Club location: 
ar drydedd Nos Wener y mis,yn Siop Coffi Cwrt-y-Castell
Stryd y Castell
LL20 8NY Llangollen
United Kingdom
GB

Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe 

 

Meets for stories, songs, coffee and cake at 7.30pm, on the third Friday of the month, in The Courtyard Coffee Shop, Castle St, Llangollen, LL20 8NY. Only £2.

 

Mae Caffi Stori Llangollen Storytelling Cafe yn cwrdd ar gyfer chwedlau, caneuon, coffi a chacennau am 7.30gh, ar drydedd Nos Wener y mis, yn Siop Coffi Cwrt-y-Castell, Stryd y Castell, Llangollen, LL20 8NY.  Dim ond £2.

 

Come with a tale or song of your own, or just to listen.  

Dewch gyda'ch stori neu gan eich hunain, neu ddim ond i wrando.

Mae'na groeso cynnes i bawb.  There is a warm welcome to all.

 

Three times a year, the best storytellers from Wales and further afield perform for us in Saint Collen's Community Hall, Regent St, Langollen LL20 8HL  

£5 / £4

Tairwaith y flwyddyn, maent chwedleuwyr gorau Cymru a thu hwnt yn perfformio ar ein cyfer ni yn Neuadd Cymunedol San CollenRegent St, Langollen LL20 8HL

£5/£4  

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch a Fiona / More information from Fiona:

fionastory3@gmail.com